Oslo kommune
Utdanningsetaten

Velkommen!

På denne siden kan du delta i brukerundersøkelsen av aktivitetsskoletilbudet i Oslo 2019.

For å besvare undersøkelsen, klikk her

Undersøkelsen holdes åpen t.o.m. mandag 16. desember, kl. 23:59.

Det vil ta ca. 15 minutter å besvare undersøkelsen for foresatte med barn i Aktivitetsskolen. For foresatte som ikke har barn i Aktivitetsskolen, vil det ta ca. 5 minutter.

Undersøkelsen er anonym.

Vi takker for at du deltar!

Varde Hartmark