Oslo kommune
Utdanningsetaten

Velkommen!

På denne siden kan du delta i brukerundersøkelsen av aktivitetsskoletilbudet i Oslo 2019.

Brukerundersøkelsen knyttet til evalueringen av aktivitetsskoletilbudet i Oslo (AKS) er nå avsluttet.

Tusen takk til alle som har deltatt!

Det vil ta ca. 15 minutter å besvare undersøkelsen for foresatte med barn i Aktivitetsskolen. For foresatte som ikke har barn i Aktivitetsskolen, vil det ta ca. 5 minutter.

Undersøkelsen er anonym.

Vi takker for at du deltar!

Varde Hartmark