Oslo kommune
Utdanningsetaten

Velkommen!

På denne siden kan du delta i brukerundersøkelsen av aktivitetsskoletilbudet i Oslo.

For å besvare undersøkelsen, klikk her

Undersøkelsen holdes åpen t.o.m. onsdag 6. desember, kl 23:59.

Det vil ta ca. 5 minutter å besvare undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym.

Vi takker for at du deltar!

Varde Hartmark