Oslo kommune
Utdanningsetaten

Velkommen!

På denne siden kan du delta i brukerundersøkelsen av aktivitetsskoletilbudet i Oslo 2021.

Undersøkelsen åpner mandag 12. april og holdes åpen t.o.m. mandag 26. april, kl. 23:59.

Det vil ta ca. 5 minutter å besvare undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym.

Vi takker for at du deltar!

Varde Hartmark